Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Besöksuppgifter

Pappilantie 7
69600 Kaustby

Uträttande av ärenden per telefon

Iltarusko är en enhet för serviceboende med heldygnsomsorg i Kaustby. Iltarusko har 38 platser och här verkar också intervallvårdsenheten Kuntola som har 13 platser. Kuntola erbjuder tillfällig vård till exempel under närståendevårdarens semester. Under en bedömningsperiod kan man göra en RAI-bedömning av funktionsförmågan. På servicecentret Iltarusko finns också en del av Kaustisen Vanhustentalo ry:s lokaler.

Iltaruskos personal är på plats dygnet runt. Iltarusko har som mål att producera högklassig och klientorienterad boendeservice för den äldre befolkningen i vårt område, ända till livets slut. Varje boende har en egenvårdare som gör en vård- och rehabiliteringsplan tillsammans med den boende och en anhörig. Iltaruskos personal gör nära samarbete med de anhöriga.

Kaustby hemvårdsbyrå finns i B-korridoren, och man kommer in via Oktaavintie. De som bor i B-korridoren har vid behov möjlighet att få hemvårdsservice, till exempel måltider på Iltarusko. Hemvårdens serviceförman besvarar frågor som gäller service.

Plan för egenkontroll

Ta en titt också på dessa