Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Besöksuppgifter

Kauppisentie 10
69510 Halso

Uträttande av ärenden per telefon

Kannelma är en serviceboendeenhet som erbjuder hemlikt boende samt vård och omvårdnad dygnet runt i centrum av Halso.

Kannelma producerar högklassig och klientorienterad boendeservice för den äldre befolkningen i området, ända till livets slut. I vårdarbetet beaktar man de boendes individuella behov och önskemål. Varje boende har en egen utsedd egenvårdare som gör en vård- och rehabiliteringsplan med klienten och en anhörig. Det ses som viktigt att man stöder självständigheten och bevarandet av funktionsförmågan och självbestämmanderätten så länge som möjligt. Personalen på Kannelma har ett rehabiliterande arbetssätt.

Till personalen på Kannelma hör förutom yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården också vårdbiträden som sköter om de boende dygnet runt. En privat serviceproducent ansvarar för läkartjänster.

Kannelma har 21 platser. Största delen av rummen är avsedda för en person, med Kannelma har också två rum som är avsedda för två personer. Om en boende vill kan hen inreda sitt rum med sina egna saker. Måltider kan ätas i de gemensamma lokalerna eller i det egna rummet. De boende på Kannelma har tillgång gemensamma lokaler där de kan tillbringa tid till exempel vid tv:n eller genom att läsa tidningar. I mån av möjlighet ordnar man också olika tillställningar. En frisör, en fotvårdare och en massör besöker huset med överenskomna mellanrum. Dessutom görs det besök från församlingen och olika föreningar.

Kannelma har också åtta seniorbostäder inom hemvården. Hemvården ansvarar för den genomgripande vården och omvårdnaden av de boende i dessa bostäder.

Plan för egenkontroll

Ta en titt också på dessa