Flytta dig till innehållet

Besöksuppgifter

Långbrogatan 1-3
67100 Karleby
Lisätiedot:
Hagströms hörn, D-trappan

Servicetider

måndag–torsdag 08:00–16:00
fredag 08:00–15:00

Övriga kontaktuppgifter

Uträttande av ärenden per telefon

Tjänsterna som servicestället erbjuder