Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Familjerådgivningarnas uppgift

Familjerådgivningarna erbjuder uppfostrings- och familjerådgivning. Detta görs genom att stödja och främja det psykiska välbefinnandet och livshanteringen hos barn, unga och familjer. Tjänsterna är avgiftsfria för klienten och de är frivilliga och konfidentiella.

Familjerådgivningen ger experthjälp vid problemsituationer i familjelivet. Det kan uppstå situationer t.ex. i barnens uppfostran och utveckling samt i relationerna där en utomstående kan tillföra nya synvinklar.

 Du kan kontakta familjerådgivningen om:

  • du är bekymrad över ditt barns beteende, sinnesstämning eller annat som berör känslolivet
  • du vill diskutera ditt barns utveckling eller uppfostran
  • ditt barn har svårigheter på daghemmet, i skolan eller med kamraterna
  • du har frågor i fråga om föräldraskap
  • du önskar hjälp med att reda ut konfliktsituationer inom familjen
  • du önskar hjälp med problem i parrelationen
  • ni funderar på att skilja er eller familjen behöver stöd i att klara av skilsmässan
  • familjen har drabbats av ett dödsfall eller av någon annan svår livssituation

Tilläggsinformation angående stöd för parförhållandet och skilsmässotjänster i Soites område:

Arbetsmetoder

 På familjerådgivningen arbetar för tillfället psykologer och familjeterapeuter samt en kanslist. Tjänster produceras även för svenskspråkiga klienter.

Vid behov samarbetar vi med olika aktörer som är viktiga ur barnets och familjens synvinkel.

Arbetet kan ske i form av individuella möten, par- eller familjemöten, undersökningar av barnet och nätverksarbete.

Uträttande av ärenden per telefon

Information om tjänsten

Du kan beställa tid till familjerådgivningen utan remiss.

För verksamheten ansvarar

Arja Seppälä

Tf ansvarsområdeschef/serviceförman

Telefon: +358 44 730 7985

Ta en titt också på dessa