Flytta dig till innehållet

Besöksuppgifter

Mariegatan 16-20
67200 Karleby
Lisätiedot:
Mellersta Österbottens centralsjukhus, M-flygeln, våning 2

Servicetider

måndag–fredag 08:00–16:00

Tjänsterna som servicestället erbjuder