Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Expertsjukskötarna gör:

  • EEG-registreringar
  • ENMG-undersökningar
  • neurografiundersökningar
  • undersökningar av auditorisk reaktionspotential
  • mätning av känseltröskel

EEG-undersökningar

Med EEG-registrering som utförs av en skötare undersöks förändringar i hjärnans elektriska verksamhet i vaket tillstånd samt ibland under sömn. De vanligaste orsakerna för remiss för EEG-undersökning är anfall och epilepsi, misstanke om epilepsi och minnesstörningar. När det gäller barn är den vanligaste orsaken försenad utveckling eller talrubbningar. Utlåtandet ges av en specialist inom klinisk neurofysiologi.

ENMG-undersökningar

Genom ENMG-registrering som utförs av en specialist inom neurofysiologi undersöker man det perifera nervsystemets och musklernas funktioner. De vanligaste orsakerna för remiss för ENMG-undersökning är olika nervinklämningar, sjukdomar i det perifera nervsystemet, muskelsjukdomar samt muskelinflammationer.

Botulinbehandlingar

I enheten utförs botulinbehandling vid allvarliga följdtillstånd efter spasticitet eller vid svåra problem med ofrivilliga rörelser. En specialist i klinisk neurofysiologi utför behandlingen och ger avslappnande botulin lokalt. Målet är att minska ofrivilliga rörelser eller att minska olägenheterna som förlamningen i extremitet medför.

Uträttande av ärenden per telefon

Avbokning av bokad tid

Om du får förhinder och behöver avboka en tid som reserverats för dig, meddela oss snarast möjligt. Tidsbokningar ska avbokas minst en vardag före den bokade tiden. Det tas ut en avgift för en tid som inte avbokats.

Du kan avboka din polikliniktid digitalt via DigiSoite:

Information om tjänsten

Patienterna kommer till undersökningsenheten med remiss från en läkare.

För verksamheten ansvarar

Maria Herronen

Avdelningsskötare

Telefon: +358 40 653 4083

Katja Tuliniemi

Överläkare, serviceområdeschef

Mobiltelefon: +358 40 653 4043

Uträtta ärenden digitalt

Ta en titt också på dessa