Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Besöksuppgifter

Granvägen 20
67200 Karleby

Gemenskapsboende lämpar sig för en klient som behöver hjälp dagligen och varje vecka, men inte kontinuerligt. Målet är att den äldre kan bo i sitt eget hem med hjälp av hemvård och andra stödtjänster. Gemenskap, att göra klienterna delaktiga och att hitta de egna resurserna till ett meningsfullt liv är centrala inom gemenskapsboende.

De klienter som använder hemvårdens tjänster regelbundet har en utsedd egenvårdare. Egenvårdaren ansvarar för planeringen av klientens vård tillsammans med klienten och hens närstående.

Kuusikumpu består av två höghus. På första våningen finns gemensamma lokaler för att tillbringa tid i, matsal, bastu och personalens kontor. I huset finns också ett eget gym. Bostädernas storlek varierar mellan 25 m² och 43,5 m². Bostäderna är utrustade för att kunna användas av invalider. Som hyresvärd fungerar Kokkolan kaupungin Vuokra-asunnot Oy.

Avgifterna består av hyra samt avgifter för de hemvårdstjänster och stödtjänster som klienten använder. Klienten kan ansöka om vård- och bostadsbidrag hos FPA.

Till personalen hör sjukskötare, närvårdare och sysselsättningsledare.

Ta en titt också på dessa