Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Besöksuppgifter

Kumpulantie 7
68300 Karleby

Uträttande av ärenden per telefon

Leporanta erbjuder hemlikt serviceboende på fyra avdelningar: Virkkula, Tyynelä, Toivola och Pihlajakoti. Virkkula, Tyynelä och Toivola har tio klientplatser var och Pihlajakoti har 16 platser. På Leporanta görs teamarbete, och det finns fyra vårdteam. I de yrkesövergripande teamen har man i bruk ett egenvårdarsystem. En privat serviceproducent ansvarar för läkartjänster.

Vårdarbetet på Leporanta baserar sig på en vård- och rehabiliteringsplan som utarbetas tillsammans med den boende och en anhörig. Viktiga hörnstenar i god, högklassig och klientorienterad vård är att den boende ses som expert på sitt eget liv och att man respekterar individualiteten och självbestämmanderätten. Viktiga hörnstenar är dessutom respekt för konfidentialitet samt ett rehabiliterande arbetssätt genom vilket man strävar efter att utnyttja och stärka de resurser den boende har kvar. Målet är att de boende kan bo på Leporanta resten av sina liv.

Vid Leporanta erbjuds de boende många slags stimulerande aktivitet och rekreationsverksamhet. Också flera frivilliga aktörer deltar i detta arbete för att göra de boendes vardag trevlig. Huset besöks också av en frisör och en fotvårdare vid separat överenskomna tider.

Plan för egenkontroll

Ta en titt också på dessa