Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Besöksuppgifter

Ekorrgatan 4 A
67800 Karleby

Uträttande av ärenden per telefon

Asuva

Boendeträningsenheten Asuva verkar vid  Lumikonkortteli i Björkhagen i Karleby. Lumikonkortteli består av fyra låghus. Servicen ligger på kort gångavstånd och trafikförbindelserna är goda.

Asuva har fem platser för effektiverad boendeträning, och det finns personal på plats dygnet runt. Vid boendeträningsenheten Asuva ger vi ungdomar handledning och stöd i att leva självständigt och i att klara sig själv. Vi erbjuder trivsamma och välfungerande lokaler för boende samt en yrkeskunnig personal.

I verksamheten betonas vikten av ett självständigt liv och vardagsfärdigheter. När det gäller ungdomarnas välbefinnande anses ett hälsosamt levnadssätt och en regelbunden dygnsrytm vara viktiga. Vid Asuva deltar våra ungdomar i hobbyverksamhet enligt eget tycke och smak.

När personalen handleder de unga beaktar den de ungas individuella behov. Det handledande arbetet stöder till gemenskap och hjälper de unga att skapa sociala relationer samt att umgås med andra. Handledarna hjälper ungdomarna såväl i att sköta egna ärenden som att tillbringa fritid.

Plan för egenkontroll

Satellitbostäder

Satellitboende är boendeträning i en egen hyreslägenhet. I våra satellitbostäder bor man ensam eller delar lägenhet med en kompis. Inom satellitboende har ungdomarna ingen övervakning nattetid. Vid behov får de dock stöd från Asuva per telefon eller via en bildtelefontjänst.

Våra handledare stöder också de ungdomar som bor i satellitbostäder. Det är möjligt att äta på Asuva, men målet är att leva självständigt i den egna bostaden.

Ungdomar som bor på boendeträningsenheten Asuva och i satellitbostäder studerar eller arbetar. Vardagen består av självständigt boende, av att sköta om sig själv och av fritid. Målet är en balanserad och trevlig vardag samt livshantering enligt individuella färdigheter.

Ta en titt också på dessa