Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Besöksuppgifter

Sairaalantie 4
69300 Toholampi

Uträttande av ärenden per telefon

Servicecentret Männistö ligger på ett vackert ställe vid åstranden i Toholampi. Männistö är ett servicecenter för äldre som erbjuder serviceboende med heldygnsomsorg för 40 personer. Klienterna har egna rum med toalett och dusch. Var och en får själv möblera sitt rum så som hen vill.

Personal finns på plats på Männistö dygnet runt. Männistö har tre avdelningar: demensenheten Ulpukka samt Majakka C och D. Personalen har som mål att producera högklassig serviceboende för den äldre befolkningen i området ända till livets slut. Vårdpersonalen på Männistö gör nära samarbete med anhöriga. Personalen arbetar på ett klientorienterat och rehabiliterande sätt. Vården av en klient baserar sig på en vård- och serviceplan som utarbetas av egenvårdaren i samarbete med klienten och hens anhöriga. En privat serviceproducent ansvarar för läkartjänster.

Valkama

På Männistö finns också intervallvårdsenheten Valkama med 14 vårdplatser. Valkama erbjuder tillfällig vård till exempel under närståendevårdarnas semestrar och under rehabiliteringsperioder. Under en bedömningsperiod gör man en RAI-bedömning av funktionsförmågan.

Kontakta serviceförmannen i ärenden som gäller platser i intervallvårdsenheten. Du kan kontakta avdelningen för att fråga om hur en klient som är i intervallvård mår.

Plan för egenkontroll

Ta en titt också på dessa