Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Besöksuppgifter

Ilkkavägen 1 B
67100 Karleby

Uträttande av ärenden per telefon

Mattilakoti verkar i Karleby och erbjuder ett hem och dygnet runt-vård för 17 personer som har en intellektuell funktionsnedsättning. Mattilakoti är beläget nära servicen i centrum men ändå nära naturen.

När det gäller boende satsar vi på att göra det hemlikt och att göra livskvaliteten hög. Till verksamhetsideologin hör klientcentrering och stimulans. Målet är ett varmt och humant bemötande och handledning mot självständighet. Dessutom strävar enheten efter att upprätthålla och öka klienternas välfärd i olika skeden av livet.

De boende får handledning i grundläggande funktioner genom ett rehabiliterande och resursorienterat arbetssätt. Vården och handledningen av de boende planeras efter individuella behov. Varje boende har en egen lägenhet och dessutom finns gemensamma lokaler för måltider och för att tillbringa tid i.

Vardagen och personalen på Mattilakoti

En del av de boende på Mattilakoti deltar i dagverksamhet vid ett verksamhetscenter. Alla boende deltar i dagliga sysslor utifrån sin förmåga. Rekreations- och fritidsverksamhet ordnas individuellt eller i grupper så väl på Mattilakoti som utanför det. Verksamhet ordnas bland annat i form av vistelse utomhus, klubbar och fester.

På Mattilakoti satsas det på yrkesövergripande specialkompetens, flexibilitet och kvalitet. De anställdas kunskaper och färdigheter upprätthålls genom kontinuerlig utbildning.

Ta en titt också på dessa