Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Besöksuppgifter

Mariegatan 28
67200 Karleby
Lisätiedot:
Ingång B.

Uträttande av ärenden per telefon

Servicetider

måndag–torsdag 08:00–16:00
fredag 08:00–14:00

Uträtta ärenden med en sakkunnig i DigiSoites Egenvårdstjänst

Du kan skicka ett elektroniskt meddelande till mottagningen när det passar dig. Vi svarar på ditt meddelande eller kontaktar dig snarast möjligt under tjänstetid.

Vid identifiering i de elektroniska tjänsterna används webbtjänsten Suomi.fi. Inloggningen sker med nätbankskoder eller ett mobilcertifikat.