Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Besöksuppgifter

Öjavägen 454
68550 Karleby

Övriga kontaktuppgifter

Uträttande av ärenden per telefon

Uträtta ärenden digitalt

Öja skola

Tjänsterna som servicestället erbjuder

Ta en titt också på dessa