Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Besöksuppgifter

Kumpulantie 7
68300 Karleby

Uträttande av ärenden per telefon

Verksamhetsprincipen på vårdhemmet Pilventupa är att garantera klienterna högklassigt, tryggt och hemlikt boende. Vi respekterar klienternas egna värderingar, rättigheter och individualitet. På Pilventupa följer man principen med egen handledare. Varje stadigvarande boende har en egen utsedd handledare. Det är handledaren som i första hand ansvarar för planering, genomförande och bedömning av den service den boende får. Pilventupa har ett vitt rum och ett bubbelbadkar med hjälp av vilka man förverkligar multisensorisk verksamhet (Snoezelen-metoden).   

Vardagen och personalen på Pilventupa

Pilventupa samarbetar med verksamhetscentret Kompassi. En del av de boende på Pilventupa deltar i dagverksamhet efter sin förmåga och sina resurser. När det gäller boende som inte deltar i dagverksamhet på Pilventupa försöker man ordna meningsfull verksamhet efter resurserna, bl.a. vistas man utomhus, använder det vita rummet och arrangerar besök. Man deltar även i olika fritidsintressen, evenemang och klubbar med boendena samt gör utflykter.

Plan för egenkontroll

Ta en titt också på dessa