Flytta dig till innehållet

Besöksuppgifter

Mariegatan 16-20
67200 Karleby
Lisätiedot:
Mellersta Österbottens centralsjukhus, ingång B1, L-flygeln.

Servicetider

Öppen dygnet runt

Tjänsterna som servicestället erbjuder