Flytta dig till innehållet

Besöksuppgifter

Mariegatan 16-20
67200 Karleby
Lisätiedot:
Mellersta Österbottens centralsjukhus, D-flygeln, våning 1. Direkt till höger efter huvudingång A1. Om ingång A1 är stängd, använd porttelefonen.

Tjänsterna som servicestället erbjuder