Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

När till tandvärksjouren?

Brådskande första hjälp behövs t.ex.:

 • vid plötslig hård värk som stör nattsömnen och som inte längre lindras med hjälp av smärtstillande medicin
 • vid blödning som inte slutar med hemmaknep
 • vid svår svullnad förknippat med problem med att andas eller svälja eller hög feber
 • när en permanent tand lossnat vid en olycka
 • när en olycka som skett nyligen skadat tänderna/munnen och lett till problem med att andas, svälja eller öppna munnen.

Brådskande fösta hjälp behövs inte:

 • lindriga eller lätta symptom som varat i flera dagar
 • sprickor i tänder eller att en fyllning eller en stifttand lossnat
 • att en tandprotes gått sönder.

Uträttande av ärenden per telefon

Information om tjänsten

Till tandläkarjouren kommer man i regel efter telefonkontakt. Fyll i blanketten för patientuppgifter när du kommer till mottagningen eller fyll i den på förhand på webben.

Klienten beställer själv tid för fortsatt behandling i den egna hemkommunen.

Observera:

 • Fyll i blanketten för patientuppgifter i Egenvårdstjänsten när du kommer till mottagningen eller i förväg på webben.
 • Patienten beställer själv tid för fortsatt behandling i den egna hemkommunen.
 • Alla patienter som fyllt 18 år faktureras enligt hälsocentralstaxorna, även patienter från utanför Soites område.
 • Patienter som fyllt 15 år faktureras för ett uteblivet besök som inte har avbokats.

Nattjour

I allvarliga fall kl. 21.00–8.00 vårdas patienter vid samjouren på Uleåborgs universitetssjukhus, tfn (08) 315 2655.

För verksamheten ansvarar

Marita Silvander

Avdelningsskötare inom munhälsovården i Karleby-Kronoby/ansvarsområdeschef för munhälsovården och tandvärksjouren

Telefon: +358 44 730 7642

Martti Lilja

Ledande övertandläkare

Mobiltelefon: +358 44 730 7678

Ta en titt också på dessa