Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Besöksuppgifter

Fabriksgatan 27-29
67100 Karleby

Uträttande av ärenden per telefon

Tervakartano erbjuder serviceboende med heldygnsomsorg för personer som inte klarar sig hemma på egen hand eller med hjälp av öppenvårdstjänster. Yrkeskunnig personal är på plats dygnet runt på Tervakartano. Avdelningarna finns på två våningar. Avdelning 2 har 21 platser och avdelning 3 har 17 platser.

Tervakartano producerar högklassigt serviceboende för den äldre befolkningen i området ända till livets slut. Grunden för vårdarbetet är ett rehabiliterande arbetssätt och klientorientering. Vården av de boende baserar sig på individuella vård- och serviceplaner. Personalen gör nära samarbete med anhöriga. Till personalen hör förutom vårdpersonal också en byråföreståndare, en sysselsättningsledare och en konditionsskötare.

Plan för egenkontroll

Ta en titt också på dessa