Flytta dig till innehållet

Besöksuppgifter

Fabriksgatan 27-29
67100 Karleby

Uträttande av ärenden per telefon

Tervakartano startade sin verksamhet år 1993 och har enligt klienternas behov ändrats till en enhet för serviceboende med heldygnsomsorg. Tervakartano erbjuder hemlikt boende för personer som inte klarar sig hemma på egen hand eller med hjälp av öppenvårdstjänster.

Vid Tervakartano finns yrkeskunnig personal på plats dygnet runt, och avdelningarna finns på två våningar. Avdelning 2 har 21 platser och avdelning 3 har 17 platser, varav en del är i dubbelrum. Grunden för vårdarbetet är ett rehabiliterande arbetssätt och en vård- och serviceplan. Planen baserar sig på en individuell bedömning av funktionsförmågan. Till personalen hör sjukskötare, närvårdare, en byråföreståndare, en sysselsättningsledare och en konditionsskötare.

Soite ansvarar för vården och omvårdnaden vid Tervakartano. En SAS-arbetsgrupp (från finskans Selvitä, Arvioi, Sijoita, dvs. utred, bedöm, placera) beslutar om placeringen av klienter enligt kriterierna för serviceboende med heldygnsomsorg och för anstaltsvård.

Plan för egenkontroll