Flytta dig till innehållet

Besöksuppgifter

Ullavavägen 701
68370 Karleby

Uträttande av ärenden per telefon

Servicetider

måndag 08:00–16:00
onsdag–torsdag 08:00–16:00

Uträtta ärenden med en sakkunnig i DigiSoites Egenvårdstjänst

Du kan skicka ett elektroniskt meddelande till mottagningen när det passar dig. Vi svarar på ditt meddelande eller kontaktar dig snarast möjligt under tjänstetid.

Vid identifiering i de elektroniska tjänsterna används webbtjänsten Suomi.fi. Inloggningen sker med nätbankskoder eller ett mobilcertifikat.