Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Besöksuppgifter

Hemgårdsvägen 3
67600 Karleby

Övriga kontaktuppgifter

Uträttande av ärenden per telefon

Uträtta ärenden digitalt

Villa skola

Tjänsterna som servicestället erbjuder

Ta en titt också på dessa