Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

I projektet RRF Mellersta Österbotten ökar man tillgången på tjänster genom att ta i bruk nya verksamhetsmodeller och digitala verktyg och genom att allokera mer personal tidsbestämt till munhälsovården, familjecenter- och mentalvårdstjänster och service vid missbruk, så att den vård-, rehabiliterings- och serviceskuld som uppkommit under covid-19-pandemin kan åtgärdas. Samtidigt genomförs utvecklingsåtgärder med stöd av vilka vårdgarantin, tidsgränserna som fastställts för tjänster och tillräckligt snabb tillgång på tjänster uppfylls.

Den utvecklingsverksamhet som genomförs i projektet delas in i olika utvecklingsdelar dvs. investeringar:

Investering 1 Vi främjar uppfyllandet av vårdgarantin och åtgärdar vård-, rehabiliterings- och serviceskulden som uppkommit under coronaviruspandemin

Investering 2 Vi främjar uppfyllandet av vårdgarantin genom att stärka förebyggande arbete och att identifiera problem i ett tidigt skede

Investering 3 Vi stärker kunskapsunderlaget som stöder social- och hälsovårdens kostnadseffektivitet och social- och hälsovårdens resultatorienterade styrning

Investering 4 Vi tar i bruk digitala innovationer som främjar uppfyllandet av vårdgarantin och som genomgått tjänsteutformning

För verksamheten ansvarar

Eija Kellokoski-Kari

Förändringsdirektör

Telefon: +358 40 804 2981

Satu Marjakangas

Utveclingskoordinator

Mobiltelefon: +358 40 652 4603

Ta en titt också på dessa