Flytta dig till innehållet

Soites enhet FUIK och delaktighet koordinerar Soites interna projekt och projekt som medfinansieras med utomstående medel. Utvecklingsarbete görs tillsammans med högskolor och forskningsinstitut, kommuner, affärsverk, företag, organisationer och till vissa delar med statsförvaltningen och internationella aktörer.

Pågående utvecklingsprojekt:

Pågående forskningsprojekt

 • Päkä-projektet, dvs. Päihteitä käyttävien raskaana olevien naisten ja vauvaperheiden palvelukokonaisuuden kehittämishanke Pohjois-Suomessa

Soite är dessutom med i följande projekt som samarbetspartner:

 • Monimuotoisten psykososiaalisten kohtaamismallien kehittämishanke AVH -potilaille (STEA)
 • MUKAAN – Mukana muutoksessa (ESR)

Projekt som avslutats:

 • Mellersta Österbottens arbetsförmåga
 • ENTER – Framåt i livet!
 • Programmet för utveckling av barn- och familjetjänster (LAPE)
 • Strukturreformsprojektet
 • Kehva Green Care
 • Varautuva Keskipohjanmaa
 • Mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsivien tupakoinnin lopettamisen tukeminen MITU-kärkihanke
 • Ikioma-kärkihanke
 • KP OTE -kärkihanke
 • Aikuissosiaalityön menetelmien vaikuttavuus – AIKUMETOD
 • Lapsen tukena – tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta lapsi- ja perhesosiaalityössä (LATU-hanke)
 • Pohjoinen lastensuojelu 20-22
 • Taloudellinen toimintakyky ja sosiaalinen osallisuus -hanke (TASOS-hanke)

För verksamheten ansvarar

Eija Kellokoski-Kari

Förändringsdirektör

Telefon: +358 40 804 2981

Satu Marjakangas

Utveclingskoordinator

Mobiltelefon: +358 40 652 4603

Iiris Jurvansuu

Utvecklingschef

Telefon: +358 44 780 9976

Tuija Tuorila

Utveclingskoordinator

Telefon: +358 40 804 3391

Tanja Witick

Verksamhetsområdesdirektör