Flytta dig till innehållet

Soites enhet för delaktighet och stöd för utveckling koordinerar Soites interna projekt och projekt som medfinansieras med utomstående medel. Utvecklingsarbete görs tillsammans med högskolor och forskningsinstitut, kommuner, affärsverk, företag, organisationer och till vissa delar med statsförvaltningen och internationella aktörer.

Pågående utvecklingsprojekt:

Pågående forskningsprojekt

 • Päkä-projektet, dvs. Päihteitä käyttävien raskaana olevien naisten ja vauvaperheiden palvelukokonaisuuden kehittämishanke Pohjois-Suomessa

Soite är dessutom med i följande projekt som samarbetspartner:

 • Järjestö 2.0 (STEA)
 • Monimuotoisten psykososiaalisten kohtaamismallien kehittämishanke AVH -potilaille (STEA)
 • Palkkaamo (STEA)
 • MUKAAN – Mukana muutoksessa (ESR)

Projekt som avslutats:

 • Strukturreformsprojektet
 • Kehva Green Care
 • Varautuva Keskipohjanmaa
 • Mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsivien tupakoinnin lopettamisen tukeminen MITU-kärkihanke
 • Ikioma-kärkihanke
 • KP OTE -kärkihanke
 • Paljon tukea tarvitsevat – paljon palveluita käyttävät 2015-2017
 • Kansa-koulu Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano

För verksamheten ansvarar

Jussi Salminen

Delaktighets- och klientrelationschef

Telefon: +358 44 780 9444

Iiris Jurvansuu

Utvecklingschef

Telefon: +358 44 780 9976

Tuija Tuorila

Välfärdskoordinator

Telefon: +358 40 804 3391

Eija Kellokoski-Kari

Telefon: +358 40 804 2981