Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

I Soite anses klienternas och kommuninvånarnas delaktighet vara viktig, och äldrerådet är ett sätt att främja delaktighet. Soites ansvarsområde för forskning, utveckling, innovation, kompetens och delaktighet ansvarar för utveckling och verkställande av klientdelaktighet.

Uppgift

Äldrerådet har som uppgift i Soite att påverka, främja och följa med verksamheten särskilt inom olika branscher inom social- och hälsovården ur de äldres synvinkel.

Äldrerådet kan ta initiativ och ge förslag och utlåtanden om ärenden som har en betydelse för hur äldre lever och klarar sig i det dagliga livet.

Äldrerådet ska tas med i beredningen av planen för den äldre befolkningens välbefinnande. Det ska också tas med i bedömningen av tillräcklighet och kvalitet hos tjänster.

Soites äldreråd har, i mån av möjlighet, möte turvis på olika håll i välfärdsområdet. Det byggs upp ett välfungerande samarbete mellan Soites och kommunernas äldreråd så att kommunernas råd kan ställa frågor gällande social- och hälsovården i sin egen kommun och överföra sådana ärenden till Soites äldreråd som de anser höra dit.

Äldrerådet har sammanträde ungefär 5-6 gånger per år. Det har som uppgift att diskutera, ge respons och att förmedla information från kommunala råd till landskapets råd och tvärtom.

Soites äldreråd har en representant för varje kommun i välfärdsområdet. I äldrerådet sitter dessutom två ledamöter från välfärdsområdesstyrelsen och en tillräcklig tjänsteinnehavarrepresentation från Soite. Äldrerådets bestående sakkunnigmedlem är verksamhetsområdeschefen för vård och omsorg.

Välfärdsområdets välfärdsområdesstyrelse behandlar äldrerådets årsrapport.

Sammansättning 1.1.2023 – 31.12.2025

Ordinarie medlemErsättare
Mikko Hänninen ordförandeAnni Hertteli
Pirjo Palosaari-Penttilä vice ordförandeTellervo Pakkala
Jussi Salminen, föredragande
Kaj Westmark, sekreterare
Ritva Jämsä, Verksamhetsområdeschef för vård och omsorg
Arto Alpia, representant för välfärdområdesstyrelsen
Kristiina Teerikangas, representant för välfärdområdesstyrelsen
Jörgen ForsströmRoy Sabel
Aimo ItäniemiSirpa Parkkila
Sirkka Juusela-PekkarinenMarianne Kykyri-Känsäkoski
Eero KlemolaMaija Männistö
Kalevi LindforsEija Mastokangas
Norppa RaijaEila Nikkarikoski
Sari TorppaPauli Väliverronen
Annikki SaloJukka Hannula

För verksamheten ansvarar

Jussi Salminen

Delaktighets- och kundrelationschef

Telefon: +358 44 780 9444

Ta en titt också på dessa