Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

I Soite anser man att det är viktigt att klienterna och kommuninvånarna är delaktiga, och rådet för personer med funktionsnedsättning är ett sätt att främja delaktighet. Soites ansvarsområde för forskning, utveckling, innovation, kompetens och delaktighet ansvarar för utveckling och verkställande av klientdelaktighet.

Uppgift

Rådet för personer med funktionsnedsättning har som uppgift i Soite att påverka, främja och följa med verksamheten särskilt inom olika branscher inom social- och hälsovården ur synvinkeln för personer som har en funktionsnedsättning.

Rådet kan ta initiativ och ge förslag. Det kan också ge utlåtanden om frågor som har betydelse i livet för personer som har en funktionsnedsättning och för deras möjligheter att klara sig i det dagliga livet.

Soites handikappråd har, i mån av möjlighet, sammanträden turvis på olika håll i välfärdsområdet. Det byggs upp ett välfungerande samarbete mellan Soites och kommunernas råd. Kommunernas råd kan då ställa frågor till Soites råd om de vill få ett svar om social- och hälsovårdsärenden i sin egen kommun och kan överföra ärenden för behandling i Soites råd om de anser att ärendena hör dit.

Rådet för personer med funktionsnedsättning har sammanträde ungefär 5-6 gånger per år. Det har som uppgift att diskutera, ge respons och förmedla information från de kommunala råden till välfärdsområdets råd och tvärtom.

Soites råd för personer med funktionsnedsättning har en representant från varje kommun i välfärdsområdet. Rådet har dessutom som medlemmar två ledamöter från välfärdsområdesstyrelsen och en tillräcklig tjänsteinnehavarrepresentation från Soite. Permanent sakkunnigmedlem i rådet är verksamhetsområdeschefen för familjernas tjänster

Välfärdsområdesstyrelsen behandlar rådets årsrapport.

Sammansättning 1.1.2023 – 31.12.2025

Ordinarie medlemErsättare
Anders Nyberg, ordförande 2022-2023Katrin Björklund
Vuokko Möttönen, vice ordförande 2022-2023Seppo Ahvenkoski
Jussi Salminen, föredragande
Paul Granvik, sekreterare
Minna Lönnbäck, Verksamhetsområdeschef för familjernas tjänster
Margita Lukkarinen, representant för välfärdsområdesstyrelsen
Mauri Salo, representant för välfärdsområdesstyrelsen
Marianne From
Sauli KonttilaSinikka Katila
Tiina KoskelaTaina Koskela
Marjatta LuomaMikko Vehniäinen
Silvo MäkeläPirkko Kirsilä
Sirpa ParkkilaAimo Itäniemi
Taisto PollariMaria Patana
Asta TörmälehtoMarjatta Luoma

För verksamheten ansvarar

Jussi Salminen

Delaktighets- och kundrelationschef

Telefon: +358 44 780 9444

Ta en titt också på dessa