Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Inom social- och hälsovården betonas serviceenhetens eget ansvar för verksamhetens ändamålsenlighet, servicekvalitet samt kund- och patientsäkerhet. Syftet är att brister i kundens tjänster och patientvården samt situationer som är osäkra och medför risk vad gäller tjänstens/vårdens effektivitet identifieras, förebyggs och åtgärdas i ett tillräckligt tidigt skede.

Egenkontrollprogrammet är ett strategiskt dokument som definierar organisationens rutiner för egenkontroll. Ett egenkontrollprogram ska utarbetas om tjänsteleverantören har mer än ett verksamhetsställe. En privat tjänsteleverantörs egenkontrollprogram ska omfatta alla tjänster som produceras av den privata tjänsteleverantören själv och som upphandlas från underleverantörer.

För verksamheten ansvarar

Sari Timonen

Kvalitetschef/ansvarsområdeschef

Telefon: +358 44 723 2307

Ta en titt också på dessa