Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Bra sätt att förebygga fallolyckor:

  • Upprätthåll dina sociala relationer
  • Rör på dig regelbundet och mångsidigt
  • Använd bra skor samt halkskydd om det är halt
  • Använd vid behov hjälpmedel som stöd när du rör på dig
  • Se till att hemmet och den egna gården är trygga
  • Ät och drick regelbundet och mångsidigt
  • Undvik att dricka stora mängder alkohol
  • Sköt om din hälsa och om att din läkemedelsbehandling är à jour.

Om de korrigerande åtgärderna du gör inte räcker, kontakta en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården för att närmare ta reda på orsakerna till fall. I den nedanstående vård- och servicekedjan hittar du tips på hur du kan förebygga fallolyckor.

Fint, fäst också i fortsättningen vikt vid en tillräcklig, mångsidig och hälsosam kost och vila samt sköt om att du orkar bra fysiskt och om din muskelstyrka.

Bekanta dig med följande broschyrer:

Fäst särskild vikt vid en tillräcklig, mångsidig och hälsosam kost och vila samt sköt om att du orkar bra fysiskt och om din muskelstyrka.

Här kan du fylla i en digital självbedömningsblankett gällande risken för fallolyckor:

Checklista för riskfaktorer för fallolyckor som man själv kan påverka:

Om din risk för att falla är klart förhöjd eller stor utifrån den nedanstående självbedömningsblanketten, boka tid åt dig själv till mottagningen för en hälsovårdare som arbetar med att förebygga fallolyckor, för att noggrannare ta reda på orsakerna till fallolyckan. Hälsovårdaren tar emot kunder på hälsocentralerna i Karleby, Kannus och Vetil.

Anvisningar som stöd för ett tryggt åldrande:

Ta en titt också på dessa