Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite har som mål att öka antalet Digitala tjänster och göra dem mångsidigare. Den nyaste digitala tjänsten är en digital blankett för patientuppgifter som tas i bruk på mödrarådgivningarna i Soites område. Den digitala blanketten för patientuppgifter gör uträttandet av ärenden på mödrarådgivningen smidigare.

Soites digitala Egenvårdstjänst gör det möjligt att uträtta ärenden digitalt i Soite. Tjänsten har kompletterats med mödrarådgivningens digitala blankett för patientuppgifter. Blanketten är avsedd för blivande mammor som ska komma på sitt första besök på Soites mödrarådgivning. Genom att fylla i blanketten före det första besöket görs besöket smidigare och hälsovårdaren har information om den blivande mamman redan på förhand. 
En blivande mamma kan fylla i den digitala blanketten för patientuppgifter på adressen https://soite.terveytesi.fi/ genom att navigera till punkten ”Enkäter och formulär”.


Genom att fylla i patientuppgifterna förbereder sig mamman för det första rådgivningsbesöket. Det är frivilligt att fylla i patientuppgifterna. Vid det första rådgivningsbesöket går man igenom ärenden som gäller familjemedlemmarnas hälsotillstånd och hälsovanor, graviditeten samt uppföljningen under graviditeten utifrån de patientuppgifter som getts. Om uppgifterna fyllts i på förhand på blanketten för patientuppgifter har hälsovårdaren kunnat bekanta sig med uppgifterna redan på förhand och besöket går smidigare. På mödrarådgivningen följer man med mammans och babyns hälsa och välbefinnande. Dessutom hjälper man föräldrarna att bli redo för föräldraskapet och främjar hela familjens hälsa och välbefinnande.

Ta en titt också på dessa