Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Soite har förberett för att från och med 1.8 utvidga vaccinationerna med fjärde dosen coronavirusvaccin i enlighet med Institutet för hälsa och välfärds senaste rekommendation. Institutet publicerade tidigare idag en rekommendation om att fjärde vaccindosen ska ges till vissa befolkningsgrupper redan i juli eller senast från 1.8.

Enligt Soites chefsläkare Pirjo Dabnell har covid-19-situationen förblivit lugn i Mellersta Österbotten, varför vaccinationsverksamheten kommer att fortsätta i liten skala under juli i enlighet med nuvarande plan. Vaccinationsverksamheten kommer att utökas igen från början av augusti.

Enligt institutets senaste rekommendation kan kommunerna från början av juli med hänsyn till den regionala epidemisituationen stegvis erbjuda fjärde dosen av vaccinet till personer som har en medicinsk risk för allvarlig coronavirussjukdom, i följande ordning: 1) 70–79-åringar som inte tillhör medicinska riskgrupper, 2) 18–69-åringar som tillhör medicinska riskgrupper och 3) 60–69-åringar som inte tillhör medicinska riskgrupper. Rekommendationen gäller tills vidare inte 12–17-åriga personer som tillhör riskgrupper, och inte heller social- och hälsovårdspersonal som fortfarande har ett bra skydd mot svår coronavirussjukdom.

Ta en titt också på dessa