Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Tid för influensavaccination ska bokas i förväg antingen digitalt eller per telefon enligt instruktionerna nedan. Vid Mariegatans vaccinationsställe i Karleby ombes du att ansöka om vaccination i alfabetisk ordning, såsom beskrivs nedan.

Inom ramarna för det nationella programmet ges influensavaccinet avgiftsfritt till de vars hälsa allvarligt hotas av influensa eller vars hälsa gynnas betydligt av vaccination.

Följande grupper är berättigade till avgiftsfri influensavaccination:

 • Gravida
 • Alla som fyllt 65 år
 • Barn under 7 år
 • Personer som hör till en riskgrupp på grund av sjukdom eller behandling
 • Män som påbörjar sin värnplikt och kvinnor som påbörjar sin frivilliga värnplikt¨
 • Social-, hälsovårds- och läkemedelspersonal som deltar i direkt vård eller omsorg om patienter och klienter
 • Närmaste kretsen för personer som är särskilt utsatta för svår influensa.

Personer som lever i eller under lång tid vistas i institutionella förhållanden, såsom fångvårdsanstalter, har också rätt till avgiftsfri vaccination.

En hälsovårdare, sjukskötare eller läkare bedömer om den som vaccineras tillhör en målgrupp för avgiftsfri vaccination. Om personen inte tillhör en målgrupp kan hen få vaccinet från apoteket själv med recept. Personer som inte tillhör riskgrupper och som har fått vaccinet med recept kommer också att vaccineras på samma Soite-verksamhetsställen.

Influensavaccination och coronavirusvaccination kan göras vid samma besök och vi rekommenderar att influensavaccinet tas samtidigt med höstvinterns boosterdos av coronavirusvaccinet om personen har rätt till coronavirusvaccinet.

Läs mer om åldersgrupper som är berättigade till coronavirusvaccinationer och vaccinationsintervall:

Vid Mariegatans vaccinationsställe i Karleby genomförs vaccination i alfabetisk ordning

I Karleby, vid Mariegatans vaccinationsställe (Karleby huvudhälsocentral, Mariegatan 28, A-dörren) görs vaccinationer utan tidsbokning i alfabetisk ordning enligt första bokstaven i efternamnet. Du kan också komma för vaccination under en tidsbokningsfri walk in-vaccinationsdag eller genom att boka tid på förhand enligt instruktionerna nedan.

tis 8.11 kl. 8.30-15.30 A-F
ons 9.11 kl. 8.30-19.30 G-H
tors 10.11 kl. 8.30-15.30 I-K
mån 14.11 kl. 8.30-15.30 I-K
tis 15.11 kl. 8.30-19.30 L-M
ons 16.11 kl. 8.30-19.30 N-P
tors 17.11 kl. 8.30-19.30 Q-V
fre 18.11 kl. 8.30-15.30 Q-V
lör 19.11 kl. 8.30-15.30 walk-in
mån 21.11 kl. 8.30-15.30 W-Ö och walk-in
tis 22.11 kl. 8.30-15.30 A-F
ons 23.11 kl. 8.30-15.30 G-H
tors 24.11 kl. 8.30-15.30 I-K
fre 25.11 kl. 8.30-15.30 I-K
mån 28.11 kl. 8.30-19.30 L-M
tis 29.11 kl. 8.30-15.30 N-P
tis 29.11 kl. 15.30-19.30 walk-in
ons 30.11 kl. 8.30-15.30 Q-V
tors 1.12 kl. 8.30-15.30 Q-V
fre 2.12 kl. 8.30-15.30 W-Ö och walk-in

Tidsbokning via telefon eller online i Kelviå, Lochteå, Ullava, Kronoby och älvdalarna

I Kelviå, Lochteå, Ullava, Kronoby och älvdalarna måste du boka tid för influensavaccination på förhand antingen digitalt eller per telefon.

 • Tidsbokning per telefon på 06 828 7488. Telefontid från och med 1.11 mån-fre kl. 8-15.30
 • Digital tidsbokning online i Egenvårdstjänsten är öppen 24/7. Influensavaccinationstider kan bokas digitalt från och med 25.10.
 • Du måste logga in på Egenvårdstjänsten med din egen bank-ID (eller annan stark identifiering), och därefter kan du boka en tid åt dig själv.
  • Dagar då lediga tider är tillgängliga är markerade med grönt i onlinekalendern.
  • Tid kan bokas för en annan persons del om man har gjort upp en överenskommelse om uträttande av ärenden för någon annans räkning. Läs mer:

Influensavaccinationsställen och vaccinationstider

Kannus hälsocentral (Lopotinkatu 2) 
Tis 8.11 kl. 16.00–19.30
Lör 19.11 kl. 8.30–15.30
Lör 26.11 kl. 8.30–15.30

Toholampi hälsocentral (Sairaalatie 2) 
Tis 8.11 kl. 16.00–19.30
Lör 19.11 kl. 8.30–15.30

Lestijärvi hälsostation (Niemeläntie 3 A) 
Ons 9.11 kl. 16.00–19.30 Lör 19.11 kl. 8.30–15.00 

Dunkars hälsocentral (Mäntöläntie 2, Veteli) 
Tis 8.11 kl. 16.00–19.30
Lör 19.11 kl. 8.30–15.30
Lör 26.11 kl. 8.30–15.30

Perho hälsocentral (Vanhainkodintie 20) 
Tis 8.11 kl. 16.00–19.30
Lör 19.11 kl. 8.30–15.30
Lör 26.11 kl. 8.30–15.30

Halso hälsostation (Kauppisentie 12) 
Ons 16.11 kl. 12–17 

Kronoby hälsostation (Säbråvägen 1)
Tors 10.11 kl. 10–18
Lör 19.11 kl. 9–16
Tors 1.12. klo 10–18

Terjärv hälsostation (Hörbyvägen 8)
Tis 15.11 kl. 10–18
Lör 26.11 kl. 9–16

Nedervetil hälsostation (Misterhultvägen 4)
Tors 17.11 kl. 10–18

Kelviå hälsostation (Kelviåvägen 24)
Lör 19.11 kl. 9–16
Tors 24.11 kl. 16–19

Lochteå hälsostation (Lochteåvägen 3)
Ons 9.11 kl. 12–16
Fre 11.11 kl. 8–16

Ullava hälsostation (Ullavavägen 701)
Tors 10.11 kl. 8.30–16

Efter de vaccinationsdagar som meddelats i detta meddelande ges influensavacciner under coronavaccinationernas walk-in-dagar.

Obs!

– Ta med identifikation (körkort, pass eller FPA-kort med bild) till vaccinationen.

– För att underlätta vaccinationen är det bra att bära kläder där överarmen lätt kan exponeras.

– Kom till vaccinationsstället i tid.

– Använd ansiktsmask, var noga med handhygienen och iaktta säkerhetsavstånd.

– Var beredd att stanna 15 minuter på vaccinationsplatsen efter vaccinationen.

Under influensasäsongen 2022-2023 erbjuds som en del av vaccinationsprogrammet:

Säsongsinfluensavaccinet skyddar mot fyra olika influensavirus: två influensa A-virus och två influensa B-virus. Jämfört med föregående säsongs vaccin har en A-virusstam och en B-virusstam ändrats.

Influensavaccinet ger skydd mot influensa och dess följdsjukdomar. Det skyddar inte mot flunsa, det vill säga förkylning. I värsta fall kan influensa leda till sjukhusvistelse, och insjuknande i influensa kan leda till tunga efterverkningar. Det bästa sättet att skydda sig mot influensa är vaccination. Det skydd som influensavaccinet ger varar i ungefär ett år.

Vaccinationer för elever, barn och gravida personer

Skolornas hälsovårdare informerar via Wilma om elevernas influensavaccinationer.

Barn och gravida personer ges influensavaccinationer på Soites rådgivningar. Läs mera i Soites meddelande:

Ta en titt också på dessa