Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

För närvarande vårdas 30 patienter med coronavirusinfektion på avdelningar på Mellersta Österbottens centralsjukhus. Största delen av patienterna vårdas i första hand av någon annan orsak än på grund av coronavirusinfektionen. Det är ändå viktigt att försöka förhindra viruset från att spridas. Därför rekommenderar man i Soite effektiva skyddsåtgärder och besöksbegränsningar på avdelningar.

Vi påminner om att rekommendationen om att använda ansiktsmask gäller fortfarande i Soites enheter. Ett kirurgiskt mun-nässkydd eller en FFP2-mask används när man är i nära kontakt med en annan person t.ex. i ett mottagningsrum eller i en boendes/patients rum. Det rekommenderas att ansiktsmask används också i Soites vestibuler och avdelningslokaler.

Besökare på centralsjukhusets avdelningar och i enheter inom Soites serviceboende med heldygnsomsorg ombes använda den effektivare FFP2-ansiktsmasken. Vi ber besökarna bedöma hur nödvändigt besöket är och rekommenderar att antalet besök och antalet besökare begränsas så mycket som möjligt.

Ta en titt också på dessa