Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Det är viktigt att hålla sig lugn och vänta tills strömmen återkommer. Vid behov informerar myndigheterna även via radio. Se till att du har en batteridriven radio hemma och batterier till den.

Om du på grund av andningsproblem inte kan klara dig hemma vid ett eventuellt långvarigt strömavbrott, kontakta hälsovårdens enhet. I ett kritiskt läge kan man hos Soite hitta reservkraft på sjukhusområdet, vid Kannus och Dunkars hälsocentraler samt vid Männistö i Toholampi.

Nödsamtalen fungerar även om det finns en störning i operatörens nät till exempel under omfattande elavbrott. I vissa sällsynta fall kan det hända att nödsamtalet inte kopplas upp. Då kan du ringa ett nödsamtal om du stänger av telefonen, slår den på igen och ringer nödsamtalet när telefonen frågar efter din lösenkod eller PIN-kod. Mer information om att ringa nödsamtal hittar du på Traficoms hemsida:

Du bör läsa instruktionerna i förväg, det kanske inte är möjligt under ett strömavbrott!

Patienter som använder CPAP-apparat

Om det inträffar ett strömavbrott medan du använder en CPAP-enhet stannar enheten och andningsuppehållen under sömnen återkommer, vilket kan orsaka trötthet och andra symtom på sömnapné. Ett kort uppehåll ger inga betydande symtom. Maskerna som används vid CPAP-behandling hemma är s.k. ventilerade masker, dvs. även om CPAP-enheten stannar kan du andas genom masken. Det finns öppningar i masken eller i hörnstycket som förbinder den med slangen, och genom dessa ventileras luft in och ut. När strömmen återkommer startar CPAP-enheten igen, såvida inte enheten har stängts av med strömbrytaren.

Patienter som använder oxygenanrikare

Oxygenanrikaren används vanligtvis inte 24 timmar i dygnet, så två timmar långa strömavbrott orsakar inte betydande skada för de flesta patienter. Det är viktigt att hålla sig lugn under ett strömavbrott och undvika fysiska och psykiska påfrestningar. Ett strömavbrott aktiverar enhetens larmsignal och enheten larmar tills strömmen återställs eller enheten stängs av med strömbrytaren. Om strömmen bryts medan enheten används och enheten inte stängs av med strömbrytaren, startar oxygenanrikaren automatiskt igen när strömmen återkommer.

Användare av oxygenanrikare kan göra förfrågningar on tilläggssyre/säkerhetsflaska vid lungpolikliniken vid Mellersta Österbottens centralsjukhus. Eventuella tillskott av syrgas måste patienten dock själv betala. Syrgastillskott är ett läkemedel som kan ersättas av Folkpensionsanstalten.

Patienter som använder NIV-apparat

När man använder en NIV-apparat kommer ett strömavbrott att stanna enheten. Maskerna som används hemma inom hemvården är s.k. ventilerade masker, dvs. man kan andas genom masken även om ventilatorn har stannat. Masken eller hörnstycket som ansluter den till slangen har öppningar genom vilka luft ventileras in och ut. När strömmen återkommer startar NIV-apparaten igen, såvida inte enheten har stängts av med strömbrytaren.

NIV-apparater används vanligtvis inte 24 timmar i dygnet, så två timmar långa strömavbrott orsakar inte betydande skada för de flesta patienter. Det är viktigt att hålla sig lugn under ett strömavbrott och undvika fysiska och psykiska påfrestningar. Om man känner till tidpunkten för strömavbrottet på förhand och brukar använda sin NIV-apparat även när man är vaken, rekommenderas det att man använda enheten mer än man egentligen behöver före strömavbrottet. På så sätt orkar du sannolikt bättre utan enheten under strömavbrottet.

Patienter som använder en ventilator för livsuppehållande behandling (s.k. andningsförlamade patienter)  

Vissa patienter med neurologiska muskelsjukdomar behöver kontinuerlig vård med syrgas och NIV-apparat. Mellersta Österbottens centralsjukhus har planer för att trygga dessa patienters andning även vid eventuella strömavbrott. Dessa patienters ventilatorer har batterier som räcker i flera timmar, och man har även sett till att det finns system med backup-apparater. Det finns också planer för att vid strömavbrott använda andra elektroniska apparater som används vid behandling av dessa patienter.

Ta en titt också på dessa