Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Klienten kan komma till coronavirusprovtagning endast baserat på bedömning utförd av hälsovårdspersonal. På så sätt är det möjligt att rikta vårdåtgärder, såsom inledning av Paxlovid-behandling eller förebyggande behandling mot ventromboser, till dem som behöver det. Klienten kan inte längre själv boka tid till ett coronavirustest, utan måste kontakta sin egen vårdcentral eller coronarådgivningsnumret 06 828 7499.

Grundfriska personer bör behandla coronavirussjukdom på samma sätt som vanlig förkylning och stanna hemma tills symtomen tydligt har lindrats. Du kan med andra ord agera som vid vanlig förkylning och snuva med feber: du kan återgå till vardagsrutinerna när febern är borta och symtomen tydligt har minskat. Om allmäntillståndet försämras eller symtomen är allvarliga är det skäl att kontakta sjukvården, vilket gäller även vid alla andra insjuknanden.

Ta en titt också på dessa