Flytta dig till innehållet

Uträtta ärenden i DigiSoites Egenvårdstjänst med en expert

Du kan skicka meddelanden elektroniskt till mottagningen när det passar dig bäst. Vi svarar på ditt meddelande eller kontaktar dig snarast möjligt under tjänstetid.

Identifieringen i elektroniska tjänster sker via webbtjänsten Suomi.fi och inloggningen sker med nätbankskoder eller ett mobilcertifikat.

1. Logga in på Egenvårdstjänsten. För identifiering behöver du nätbankskoder eller ett mobilcertifikat. Identifieringen sker via nättjänsten Suomi.fi.

2. Klicka på ”Meddelanden” på Egenvårdssidan för att skicka ett meddelande. Första gången du använder systemet ber det om ditt tillstånd för att skicka meddelanden.

3. Klicka på ”Nytt meddelande” och fyll i fälten i den elektroniska blanketten. Om du t.ex. vill skicka ett meddelande till mottagningen i Karleby och inte har en egen utsedd kontaktperson, välj ”Karleby mottagning” som mottagare. Om du har en utsedd kontaktperson, välj som mottagare ”Utsedd kontaktperson, mottagning”.

4. Skriv meddelandet och skicka det genom att klicka på ”Skicka”.

Kontakt och tidsbokning

Man kommer till en hälsocentralmottagning via tidsbokning. Den yrkesutbildade person som sköter tidsbokning bedömer ditt vårdbehov och sköter ditt ärende färdigt redan per telefon eller elektroniskt om det är möjligt.

Du kan också fylla i en symtombedömning elektroniskt i Omaolo-tjänsten och få tillförlitlig information om ifall dina symtom kräver vård av en yrkesutbildad person eller om egenvård är tillräcklig.

Mer information om Omaolo-tjänsten i Soite.

Om ditt vårdbehov kräver kunnande av någon annan yrkesgrupp eller ett fysiskt mottagningsbesök, ordnas nödvändiga kontakter utan onödigt dröjsmål.

Många ärenden som gäller din hälsa kan skötas smidigt elektroniskt eller per telefon. Då behöver du inte nödvändigtvis alls åka till hälsovårdscentralen. På mottagningen får du alltså också råd och vårdanvisningar om ett mottagningsbesök inte är nödvändigt. Vårt mål är att stärka patientens roll i vården av sin sjukdom. Då är genomförandet av vården inte beroende av hälsocentralens öppettider.

Ring i första hand mottagningen i ditt eget område. När du ringer mottagningens nummer svarar en av våra yrkesutbildade personer. Om de är alla upptagna, kan du lämna en begäran om att bli uppringd. Vi ringer dig då snarast möjligt.

Om din arbetsgivare har ett sjukvårdsavtal med företagshälsovården, kontakta i första hand din företagshälsovård.

Om symtomen eller sjukdomen inte kräver läkarvård har en sjukskötare/hälsovårdare rätt att skriva sjukledighet för 1-3 dygn.

OBS!

När du kommer till mottagningen ta vänligen med dig din läkemedelslista och de papper som är förknippade med uppföljningen av din vård, till exempel uppföljningskort för blodtrycket. Om du har en långvarig lungsjukdom, ta också med dig de inhalatorer som ordinerats dig.

Via läkarmottagningarnas tidsbokning bokas nödvändiga kontakter i huvudsak också till expertsjukskötare (diabetesskötare, astmaskötare, hjärtskötare, reumaskötare osv.). Expertsjukskötarna fungerar också som konsulter för skötarna som bedömer vårdbehovet. På så sätt kan deras kunnande utnyttjas vid behov på ett så omfattande sätt som möjligt.

Vi erbjuder Marevan-klienter möjlighet till elektroniskt uträttande av ärenden. Om en klient lämpar sig för elektroniska tjänster kan hen och sjukskötaren komma överens om att övergå till elektroniskt uträttande av ärenden.

Den elektroniska tjänsten lämpar sig för icke-brådskande vård som stöd för egenvården.

Fördelar:

  • Marevan-klienter som lämpar sig för tjänsten har möjlighet att kontrollera vissa uppgifter dygnet runt via den elektroniska tjänsten. Det är fråga om att  kontrollera INR-värden, läkemedelsdoser, läkemedelslista samt vaccinationsuppgifter.
  • klienten behöver inte köa i telefon
  • klientens ansvar för den egna vården ökar
  • klienten kan på ett smidigare sätt sköta sina ärenden inom hälso- och sjukvården

Den digitala Egenvården erbjuder klienterna möjlighet att komma med i ett vårdteam. Till vårdteamet hör en läkare, sjukskötare och klienten själv. Läkaren och sjukskötaren stöder med sin yrkeskunskap klienten när det gäller att ha kontroll över den egna hälsan och sjukdomen. 

Identifieringen i elektroniska tjänster sker via webbtjänsten Suomi.fi och inloggningen sker med nätbankskoder eller ett mobilcertifikat.

Coronaviruset och luftvägsinfektioner

I Soites område testas och vårdas förkylningspatienter och patienter med coronavirussymtom på hälsocentralernas mottagningar. Mer information på Soites coronavirussidor:

Uträttande av ärenden per telefon

Kontakt utanför tjänstetid

Om du behöver brådskande vård vardagar kl. 16-08 eller under veckoslut eller på söckenhelger (dygnet runt), kontakta jourhjälpsnumret 116 117.

I nödfall ring 112.

  • Social- och hälsovårdscentralerna (sote-central) har det mest omfattande serviceutbudet. Jouren och mottagningarna har centraliserats till social- och hälsovårdscentralerna. Soties sote-centraler (hälsocentraler) finns i Karleby (huvudhälsostationen), i Kannus och i Dunkars.
  • Social- och hälsovårdsstationerna (sote-station) har ett varierande och växlande utbud av hälso- och sjukvård. På stationerna erbjuds expertmottagningar, mottagningar av läkare inom olika specialiteter samt rådgivnings- och socialtjänster. Sote-stationerna (hälsostationerna) finns i Kelviå, Toholampi och Perho.
  • Soite-punkterna är närservicepunkter med låg tröskel och ett flexibelt serviceutbud. Soite-punkter finns i Björkhagen i Karleby samt i Lestijärvi, Ullava och Lochteå.

Val av icke-brådskande vårdställe

Inom Soite kan en klient byta vårdställe också bara för ett enda besök utan att göra en skriftlig anmälan. En person kan välja den hälsocentral/hälsostation som hen vill att ska ansvara för hens vård var som helst i Fastlandsfinland.

Information om tjänsten

Klienter kommer till mottagningar genom tidsbeställning.

För verksamheten ansvarar

Nina Wikström

Serviceområdeschef

Telefon: +358 40 804 2145

Pilvi Norrena

Ansvarsområdeschef

Mobiltelefon: +358 40 804 5009

Camilla Puurula

Sjukskötare

Telefon: +358 40 804 2055