Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Klientrådet är ett politiskt och religiöst obundet delaktighets- och påverkansorgan för klienterna och invånarna i Mellersta Österbotten. I Soite inrättas att klientråd till vilket ca 12 representanter ska väljas. Till rådet söks invånare i olika åldrar och i olika livssituationer som bor i Soites verksamhetsområde.

Ansökan till klientrådet är nu öppen! Du kan ansöka om att bli medlem i rådet senast 6.4.2023 kl. 12 genom att skicka en fritt formulerad ansökan till adressen: jussi.salminen@soite.fi Representanter till klientrådet utses på basis av en intervju.

Klientrådet samlas 4-6 gånger per år. Sammanträdespraxis kommer att avtalas mer i detalj vid det första mötet. Personer som deltar i möten får ett av välfärdsområdet bestyrkt mötesarvode som för närvarande är 80 euro. Resekostnader kommer att ersättas för mötesdeltagare och eventuella assistenter.

Klientrådets uppgift är att följa upp kvaliteten, tillgången och tillgängligheten för välfärdsområdet Soites tjänster samt att ge förslag och respons på välfärdsområdets tjänster och deras samordning. Slutresultatet av klientrådets verksamhet är initiativ, resolutioner, begäranden om utredningar och rekommendationer. Välfärdsområdesstyrelsen behandlar klientrådets årsrapport.

Ytterligare information om klientråden:

Ta en titt också på dessa