Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Institutet rekommenderar inte en ny befolkningsbaserad omgång boosterdoser med coronavirusvaccinationer till våren. Boosterdoser rekommenderas dock för kraftigt immunförsvagade personer som fyllt 12 år, baserat på en individuell läkarbedömning.

Riskbedömningen görs av patientens behandlande läkare, patienterna har vanligtvis en vårdrelation inom specialsjukvården. Samtidigt är det bra att göra en bedömning av behovet av coronavirusmedicin i en infektionssituation, eftersom kraftigt immunförsvagade personer inte alltid utvecklar ett svar på vaccinet, eller så förblir immunsvaret svagt. Den behandlande läkaren fastställer antalet och schemat för boosterdoserna. I försäljningstillstånden för vaccinprodukterna är det minsta tidsintervallet för boosterdoser tre månader.

Länk: Coronavaccination för personer med kraftig immunbrist

Tidigare rekommendationer om coronavirusvaccin för befolkningen är fortfarande giltiga, det vill säga du kan fortfarande få doser 1-5 av vaccinet om du ännu inte fått dem.

Coronavirusvaccinationer i Soite våren 2023

Soite anordnar coronavirusvaccinationsdagar under våren enligt följande:

  • Ons 26.4.2023 kl. 8.00 – 15.00 Karleby hälsocentral, Mariegatan 28, 67200 Karleby
  • Tors 13.4.2023 kl. 12.00 – 15.00 Kannus hälsocentral, Lopotinkatu 2, 69100 Kannus
  • Fre 14.4.2023 kl. 12.00 -15.00 Dunkars hälsocentral, Mäntöläntie 2, 69730 Dunkars

Tid för coronavirusvaccinationen måste bokas i förväg, antingen via digital tidsbokning eller via telefon.

Efter de ovan nämnda vaccinationsdagarna kan du få en coronavirusvaccination från en vårdcentral eller en konsultation, precis som för andra vaccinationer.

Institutet följer utvecklingen av coronavirusepidemin och ändrar vid behov sina vaccinationsrekommendationer. Institutet överväger nästa omgång boosterdoser av coronavirusvaccin för äldre och personer som tillhör riskgrupper nästa höst. Eventuellt ges dessa coronavirusvaccinationer i samband med influensavaccinationer. I Soite kommer institutets riktlinjer att följas och vi informerar dig om ytterligare åtgärder vid behov.

Ta en titt också på dessa