Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Till Soites kundråd söktes personer i olika åldrar och i olika livssituationer som bor inom verksamhetsområdet för Mellersta Österbottens välfärdsområde. Ansökningstiden gick ut 6.4.2023, och det kom in sammanlagt 34 ansökningar.

Målet var att det väljs ungefär 12 personer till Soites kundråd enligt en livscykelmodell (4+4+4).  Det beslutades dock att kundrådets blir större än så eftersom det fanns så många bra sökande. Det valdes sammanlagt 17 medlemmar till kundrådet. Fem av dem representerar personer i arbetsför ålder, sju representerar äldre personer och fem representerar barn, unga och familjer.

Kundrådets medlemmar valdes utifrån en helhetsbedömning. När medlemmar valdes betonades intresse för rådets verksamhet, närmare intressen och att deltagarna är i olika åldrar och i olika livssituationer.

Till kundrådet valdes Broman Patrik, Heinoja Satu, Heinua-Nieminen Leena, Jylhä Sari, Kalliokoski Esa, Kolehmainen Anne-Marie, Känsälä Pekka, Lång Saara, Manninen Kaisu, Niemelä Armi, Niemi Nora, Palojärvi Eila, Piippo Annastiina, Porkola Helena, Rättyä Eija, Savolainen Nina och Torppa Anssi.

I fråga om vissa teman kommer man också att anlita sökande som den här gången inte blev valda.

Kundrådet har möte 4-6 gånger per år. Det avtalas om närmare mötespraxis vid det första mötet. Kundrådet har sitt första möte 8.6.2023.

Mer information på kundrådets webbplats:

Ta en titt också på dessa