Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Den nya webbtjänsten främjar familjers välbefinnande och styr dem till tjänster

Mellersta Österbottens välfärdsområde Soite har tagit i bruk nättjänsten Omaperhe som samlar information, stöd och tjänster avsedda för familjer på en adress. Omaperhes webbtjänst tillhandahåller tillförlitlig information och hjälp för många familjeärenden.

Omaperhe är en nationell webbtjänst där man kan hitta omfattande innehåll, t.ex. information relaterad till graviditet och förlossning, spädbarnsåldern, barn- och ungdomsåren samt föräldraskap och parrelationer. Soite är en pionjär inom regionalt utnyttjande av tjänsten.

Mellersta Österbottens välfärdsområde Soite samordnar ibruktagandet av Omaperhe i Mellersta Österbotten, men även organisationer, församlingar och FPA kan i Omaperhe lägga till egna tjänster som stödjer familjernas välbefinnande. För närvarande kan man på Omaperhe utöver information om Soites social- och hälsovårdstjänster även hitta information om tjänsterna i Mellersta Österbottens kommuner, såsom småbarnspedagogik och bildningsväsendet.

– I nättjänsten Omaperhe kan invånarna hitta information om social- och hälsovården i vårt område och i framtiden även om bland annat den tredje sektorns och församlingens tjänster. Rådgivningscenter eller andra serviceställen kommer inte att försvinna, utan Omaperhe kommer att erbjuda ytterligare hjälp för familjer. Tjänsterna kompletterar varandra, säger Pia-Susanne Rauhala, områdessamordnare för Soites digitala familjecentral.

Omaperhe finns på DigiSoites sidor digisoite.fi och på adressen omaperhe.fi.  

Omaperhe.fi är en digital kanal för familjecenterverksamheten. Utvecklingen av det digitala familjecentret bygger på det nationella förändringsprogrammet för barn- och familjetjänster och familjecenterverksamhetsmodellen. DigiFinland Oy samordnar utvecklingsarbetet för det digitala familjecentret. DigiFinland Oy är ett bolag med specialuppgift som främjar digitaliseringen av offentlig förvaltning. Från och med början av 2023 är bolagets ägare välfärdsområdena, Helsingfors stad, HNS-koncernen och staten.

Ta en titt också på dessa