Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

1.1.2024 träder en ny lag i kraft som reglerar organiseringen av verksamhet, oberoende, behörighet och uppgifter för patient- och socialombud, samt behandlingen av personuppgifter. I och med lagändringen införs de könsneutrala titlarna patientombud och socialombud. Patient- och socialombudens uppgift är att verka för att främja klientens och patientens rättigheter.

Från och med 1.1.2024 organiseras patient- och socialombudens verksamhet helt som en offentlig service. Det innebär att Soites social- och patientombud i framtiden även kommer att ansvara för de privata vårdleverantörernas patientombudsverksamhet. Kontaktuppgifterna till social- och patientombudet finns på Soites hemsida:

Privata vårdgivare kommer i framtiden inte att ordna patientombudsverksamhet vid sina enheter, men privata verksamhetsutövare ska i även i framtiden informera sina patienter om möjligheten att göra en anmärkning och verksamhetsenheten ska fortsätta att behandla inkomna anmärkningar och ansvara för egenkontroll av sina tjänster.

Målet med lagreformen är att göra patient- och socialombudens verksamhet mer enhetlig genom att koncentrera dem till välfärdsområdena. Servicen är kostnadsfri för kunderna och välfärdsområdet tar inte heller ut avgifter för tjänsten av privata tjänsteleverantörer.

Ta en titt också på dessa