Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Inom primärvården i Perho ådal genomförs ett pilotprojekt om läkarmottagning på distans för kunder med mentalhälsoproblem som har fyllt 18 år, så att kunden kan själv boka tid till en läkares distansmottagning utan att en skötare har först gjort en bedömning av vårdbehovet. Tid till en läkarmottagning på distans kan bokas via DigiSoites Egenvårdstjänst. Tjänsten kan användas av alla invånare i Soites område som har fyllt 18 år.

Kunden ombes svara på frågorna i Terapinavigatorn före mottagningen. Efter att kunden har besvarat frågorna får hen en personlig kod som hen kan ge distansmottagningens läkare. Med hjälp av koden kan läkaren se resultaten från Terapinavigatorn och kan beakta dem under distansmottagningen.

Läkarmottagningen på distans vid problem med mentala hälsan är avsedd för icke-brådskande ärenden. I brådskande ärenden bör man kontakta den jourhavande psykiatriska sjukskötaren.

Läkarmottagning på distans har varit i bruk i Soite redan tidigare, men tid har inte kunnat bokas innan en skötare har gjort en bedömning av vårdbehovet. Efter det har kunden kunnat erbjudas möjlighet till distansmottagning. Tidsbokning direkt till distansläkarmottagning i ärenden som gäller mental hälsa är det första pilotprojektet där klienten kan boka tid direkt digitalt utan en bedömning av vårdbehovet.

Ta en titt också på dessa