Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

THL rekommenderar en boosterdos av coronavaccin till personer som har fyllt 65 år, till personer som har fyllt 18 år och hör till en medicinsk riskgrupp samt personer som har fyllt 12 år och har en kraftig immunbrist.

Som vaccin används de variantanpassade Comirnaty- och Nuvaxovid XBB1.5-preparaten.

Om en person som hör till en målgrupp för boosterdos ännu inte har fått ett vaccin, kan hen söka sig till sin egen hälsostation för vaccination. Om man vet att man har haft coronavirussjukdomen eller har fått smittan under hösten eller vintern 2023-2024 behövs ingen boosteros. 

Man kan fråga om vaccinationstid genom att kontakta sin hälsostation. På Dunkars hälsostation ordnas en vaccinationsdag 22.1.2024 kl. 12-14 (vaccinationer enligt tidsbokning). På hälsocentralerna i Karleby och i Kannus ges vacciner enligt behovet på skötarmottagningar. Tid för vaccination ska bokas på förhand via DigiSoites Egenvårdstjänst eller per telefon.

Det finns fortfarande också tillgång på influensavacciner, och det lönar sig fortfarande att ta vaccinet. Man kan också kontakta sin hälsostation för att fråga om tider för influensavaccination. Ett influensavaccin kan tas samtidigt med ett coronavaccin. Riskgrupperna som influensavaccinet rekommenderas till är desamma som i fråga om coronavaccinet.

Ta en titt också på dessa