Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Pneumokockvaccinet skyddar mot allvarliga sjukdomsformer förorsakade av pneumokockbakterier som till exempel hjärnhinneinflammation och blodförgiftning. Det skyddar också mot lunginflammation och mellanöreinflammation som förorsakas av pneumokocker.

De följande har rätt till ett avgiftsfritt pneumokockvaccin:

  • personer mellan 65 och 84 år som lider av astma eller kronisk obstruktiv lungsjukdom
  • under 75 år gamla personer som har en svår njursjukdom
  • under 75 år gamla personer som har svår immunbrist
  • personer som genomgått stamcellstransplantation
  • under fem år gamla barn

Äldre personer och personer som hör till en riskgrupp bör boka tid för pneumokockvaccination per telefon via sin egen hälsocentral. I Karleby ges pneumokockvacciner på alla hälsostationer. I Lestijokidalen ges vacciner vid alla hälsostationerna i området, det vill säga Kannus, Toholampi och Lestijärvi. I Perho ådal ges pneumokockvacciner på mottagningarna i Perho och Dunkars. 

Hälsostationernas kontaktuppgifter:

När det gäller vaccinationer för patienter som har genomgått stamcellstransplantation fås mer information från den behandlande enheten.

Under fem år gamla barn vaccineras på rådgivning. Barns vaccineringar genomförs på rådgivningar i enlighet med den normala tidtabellen för vaccinationsprogrammet.

Mera information om pneumokockvaccinerna:

Coronavaccinerna har i huvudsak nu getts

Höstens och vinterns boosterdoser av coronavaccin har i huvudsak getts i Soites område. Om man vet att man har haft coronavirussjukdomen eller har fått smittan under hösten eller vintern 2023-2024 behövs ingen boosterdos. Personer som löper särskilt stor risk att drabbas av svår coronavirussjukdom kan fortfarande behöva ytterligare doser utifrån den behandlande läkarens bedömning – man kan fråga efter sådana vaccinationstider genom att kontakta den egna hälsostationen. 

Ta en titt också på dessa