Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Dagcentret är öppet måndag till onsdag kl. 9-14 vid Porten (Hälsovägen 4, 67200 Karleby). Dagcentrets handledare nås på telefonnummer 040 806 8115 under dagcentrets öppettider. Dagcentrets tjänster är kostnadsfria för besökare. Du kan också besöka centret när du är berusad och/eller vara anonym.

– Genom tjänster med låg tröskel eftersträvar vi att ge hjälp till dem som riskerar att falla eller har fallit utanför tjänsterna. Dagcentret kan därmed också fungera som en inkörsport till service eller behandling, säger utvecklar-socialsekreteraren Virpi Karhu.

Organiseringen av dagcentertjänsterna har flyttats till välfärdsområdena i och med reformen av socialvårdslagen. Dagcentrets verksamhet i Soite har utvecklats i samarbete med Soites service vid missbruk och beroenden och projektet Mellersta Österbotten RRF2.

Ta en titt också på dessa