Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Tid för återuppringning kan bokas till vilken som helst av Soites hälsocentraler och hälsostationer. Tid bokas via Egenvårdstjänsten på adressen digisoite.fi. Lediga tider syns med grönt i tidbokningskalendern. Det finns inledningsvis begränsat med tider per dag, men målet är att öppna mer tider om efterfrågan ökar.

Målet är att ringa kunden så nära den bokade tiden som möjligt, högst 10 minuter före eller efter den bokade tiden. Man ringer kunden som har bokat en återuppringningstid två gånger. Om man inte har fått tag i kunden efter att ha försökt två gånger, bör kunden lämna en ny begäran om återuppringning.

Det är fortfarande möjligt ringa och lämna en begäran om att bli uppringd. Kunder ombes dock ta kontakt endast via en kanal, för om begäran om att bli uppringd lämnas via flera kanaler belastar det köerna.

Det är också möjligt att skicka ett meddelande till en hälsostation eller hälsocentral via Egenvårdstjänsten. En yrkesutbildad svarar på meddelandet under samma vardag.

Identifikationen i Egenvårdstjänsten sker via webbtjänsten Suomi.fi. För identifikation behöver du nätbankskoder eller ett mobilcertifikat.

Ta en titt också på dessa