Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Demokratiinnovationen, delaktighetsverktyget Polis är en ny webbplattform som bygger på öppen källkod och möjliggör ett konstruktivt åsiktsutbyte kring ett specifikt ämne. I Polis-enkäter kan deltagarna uttrycka vad de tycker om påståenden kring ämnesområdet och lägga till påståenden de själva formulerat till enkäten så att andra kan rösta på dem. Det egna bidraget lämnas anonymt och i stället för att diskutera röstar man om olika påståenden. Med hjälp av statistisk analys tar Polis fram information i realtid om vad deltagarna är överens om och var det finns skillnader.

I systemet har det nu öppnats en enkät om mentalvårdstjänster för unga och en om tjänster för den svenskspråkiga befolkningen i Soites område samt tillgången och kvaliteten på dessa tjänster. Frågeformulären är öppna 15.5 – 7.6.2024 kl. 12.00.

Polis-enkäterna publiceras på Soites webbplats:

Polis-verktyget ger som en ny typ av enkätsplattform en möjlighet att stärka delaktigheten och demokratin i Mellersta Österbotten. Med enkätsplattformen kan vi höra invånarnas åsikter, prioritera frågor eller arbeta med gemensamma synpunkter. Verktyget kan utnyttjas flexibelt när man vill nå en bred grupp invånare, eller när målet är att närma sig vissa målgrupper mer selektivt.

De åsikter och erfarenheter som samlas in genom enkätsplattformen Polis behandlas i ungdomsfullmäktige, äldrerådet, rådet för personer med funktionsnedsättning, nationalspråksnämnden och inom Soites verksamhets-, service- och ansvarsområden. Dessutom ges de för kännedom till välfärdsområdesstyrelsen och via budgeten till välfärdsområdesfullmäktige som stöd för beslutsfattandet.

Ta en titt också på dessa