Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Applikationen BuddyCare är i aktivt bruk på inremedicinska polikliniken för patienter som kommer för endoskopisk undersökning av tjocktarmen. Målet är att utvidga bruket också till andra vårdåtgärder. På hösten 2022 togs applikationen i bruk också för hemuppföljning av personer som insjuknat i coronavirussjukdomen.

BuddyCare gör det enklare och smidigare att följa upp en patient, för en patient att förbereda sig och att kommunicera med Soites vårdenhet.

BuddyCare på inremedicinska polikliniken

I applikationen skapas det en vårdväg med tidsplan för patienten. Genom att följa denna får patienten all nödvändig information vid precis rätt tidpunkt. Applikationen påminner till exempel om när det är dags att börja ta tarmtömningsmedel. Patienten kan kvittera i applikationen vilka förberedande åtgärder hen gjort.

Applikationens vårdväg innehåller bland annat följande uppgifter:

  • information om ingreppet som ska genomföras
  • automatiska påminnelser
  • viktiga anvisningar för förberedelser och eftervård
  • viktiga kontaktuppgifter och information från sjukhuset

Patienten har BuddyCare  med sig i sin mobilapparat och den påminner om förberedande åtgärder som måste göras före ingreppet: dvs. den styr och handleder i förberedelserna inför undersökningen. Anvisningarna börjar en vecka innan tjocktarmen undersöks. Anvisningarna för undersökningen finns behändigt till hands i telefonen; patienten kan läsa dem på nytt när som helst.

Via BuddyCare kan patienten kontakta vårdpersonalen och likaså kan vårdpersonalen kontakta patienten före undersökningen. Via applikationen kan patienten när som helst ställa frågor till Soites anställda om det är något hen undrar över. Soites personal kan följa hur patienten har kvitterat de påminnelser hen fått via BuddyCare. Vid behov kan patienten kontaktas om hen inte kvitterat att hen utfört någon förberedande åtgärd. Om patienten vill kan hen dela sin vårdväg med sina närstående. Då kan de hjälpa hen att se till att anvisningarna inför ingreppet följs.

Applikationen laddas ner på telefonen från applikationsbutiken

För att applikationen ska kunna användas behöver patienten en smarttelefon (Android/iOS) eller en surfplatta (iPad) och internetanslutning. Patienten kan ladda ner applikationen i sin mobilapparat gratis från applikationsbutiken under namnet BuddyCare. Patienten kommer in på sin vårdväg med den personliga aktiveringskod hen fått av en yrkesutbildad person vid Soite.

Mobilapplikationen BuddyCare är ett alternativ för patienter som vill använda en digital kanal för att uträtta ärenden. Det gamla systemet med brev används fortfarande parallellt, och en patient får själv välja vilketdera system hen vill använda. BuddyCare-applikationen har både en finsk- och en svenskspråkig version.

Ta en titt också på dessa