Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Inremedicinska polikliniken är en specialsjukvårdspoliklinik och innefattar specialiteterna endokrinologi, gastroenterologi, infektionssjukdomar, lungsjukdomar, njursjukdomar och reumatiska sjukdomar. En del av vården sköts akut eller som konsultationer. Vården av en del patientgrupper hör en längre tid till specialsjukvården.

Inremedicinska polikliniken är en tidsbokningspoliklinik. Det krävs en läkarremiss för att kunna komma för vård på polikliniken.

Ett mottagningsbesök kan innefatta förutom läkar-, sjukskötar- eller någon annan specialarbetares mottagning även olika undersökningar, ingrepp och behandlingar. På polikliniken ges även behandlingar med specialläkemedel. För att säkra trygg vård ska patienten ha med sig en ledsagare om det förekommer minnesproblem eller förvirring. Patienten ska också ha en ledsagare om hen har en närståendevårdare eller om hen kommer från en vårdinrättning. Patienter som kommer på poliklinikbesök från en vårdinrättning bör ha med sig de senaste vårduppgifterna.

Om den tid vi reserverat för dig inte passar dig, meddela vänligen sekreteraren snarast möjligt, minst två dagar före den bokade tiden.

Specialpoliklinikerna

Inremedicinska polikliniken består av sex specialpolikliniker som är

Respons på vård, upplevelse och annan verksamhet är välkommen. Respons kan ges omedelbart på polikliniken antingen skriftligt eller muntligt eller senare efter vårdhändelsen via internet.

Uträttande av ärenden per telefon

För verksamheten ansvarar

Tanja Ekman

Tf avdelningsskötare

Mobiltelefon: +358 40 804 2910

Anja Storbacka

Biträdande avdelningsskötare

Mobiltelefon: +358 40 804 2911

Jan Henell

Överläkare

Telefon: +358 40 653 4045

Niina Parpala

Serviceområdeschef/ansvarsområdeschef

Mobiltelefon: +358 40 653 4091

Uträtta ärenden digitalt

Ta en titt också på dessa