Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Logga in på Omapalvelu:

Användningen av Omapalvelu förutsätter identifiering med nätbankskoder eller mobilcertifikat.

Stöd som du kan ansöka om via Omapalvelu:

  • Kompletterande eller förebyggande utkomststöd. För att du ska kunna ansöka om dessa, ska du ha ett giltigt beslut från FPA om grundläggande utkomststöd. Alternativt ska behandlingen av ansökningen ha inletts.
  • Hemservice för barnfamiljer med ansökan om tjänster för barnfamiljer.
  • Tjänster i enlighet med handikappservicelagen med ansökan om handikapptjänster.
  • Stöd för närståendevård.
  • Tjänster som stöder rörlighet samt ändringsarbete i bostad med ansökan om tjänster för äldre.

Genom att välja Omapalvelu som kontaktsätt i Omapalvelu, ger du ditt samtycke till att beslut kan skickas digitalt via Omapalvelu. Du kan också få beräkningar, brev och eventuella begäran om tilläggsuppgifter till Omapalvelu. Via Omapalvelu kan du också följa med behandlingen av ditt ärende. Om du inte väljer Omapalvelu som kontaktsätt eller inte fyller i uppgifterna, skickar man beslutet till dig per post.

Det kan skickas ett automatiskt text- eller e-postmeddelande om beslut och begäran om tilläggsuppgifter som skickats till Omapalvelu. Det är nödvändigt att meddela och uppdatera kontaktuppgifter i Omapalvelu för att få ett text- eller e-postmeddelande. Klienten ansvarar själv för att kontaktuppgifterna är korrekta.

Man kan inte göra begäran om omprövning i Omapalvelu. Begäran om omprövning görs i enlighet med de anvisningar om begäran om omprövning som skickas med beslutet.

Logga in dig på tjänsten genom att använda dina personliga bankkoder eller ett mobilcertifikat.

När du gör en ansökan kan du lämna in nödvändiga bilagor i PDF-, JPG- eller JPEG-format. Bilagan kan också vara en bild på en handling som du tagit med en kamera. En bilaga får vara högst 2.0 Mb stor. Om du inte har alla intyg som krävs, kan du skicka bilagor i efterhand digitalt eller per post. Ta dock i beaktande att om bilagor fattas, tar det en längre tid att behandla ärendet.

De digitala ansökningarna innehåller anvisningsknappar (i form av frågetecken). Om du klickar på dem får du ifyllningsanvisningar gällande just det ärendet. En orange pil betyder att informationen är obligatorisk. Ansökningar kan inte skickas om man inte fyllt i all obligatorisk information.

Omapalvelu gör det möjligt att under vissa förutsättningar sköta ärenden för annans räkning. För att kunna göra det krävs det alltid en fullmakt (blanketten “Fullmakt för skötsel av ärenden å en annan persons vägnar”) eller förbindelse (blanketten “Förbindelse för att sköta ärenden för ett minderårigt barns räkning i socialtjänsternas Omapalvelu”) som ska skickas till Soite. Dessutom kontrolleras rätten att sköta ärenden för annans räkning hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

I Omapalvelu kan man sköta ärenden för annans räkning när man ansöker om funktionshinderservice eller tjänster för seniorer. Det kan vara fråga om ändringsarbete i bostad eller tjänster som stöder rörlighet.

De webbläsare som stöds:

Omapalvelu kan användas med följande webbläsare: Internet Explorer 11, Firefox 3.5 eller nyare, Safari och Chrome (nyaste versionerna), Opera 10.5 eller nyare. 

Om du använder Omapalvelu på en offentlig dator, är det viktigt att logga ut från tjänsten. Töm sedan webbläsarens cacheminne och webbhistorik och stäng webbläsaren. Dessutom bör du avlägsna eventuella bifogade filer som du sparat på datorns hårdskiva.

Ta en titt också på dessa