Flytta dig till innehållet

Ett elektroniskt recept kan förnyas förutom på Mina kanta-tjänsten och via den egna hälsostationen också via ett apotek. Apoteket förmedlar då begäran om förnyelse till hälsocentralen. Apoteket kan ta en avgift för att förmedla begäran.

Vänligen beakta att begäran om att förnya recept ska göras minst åtta (8) dagar innan läkemedlet tar slut.

Obs!

Mellersta Österbottens centralsjukhus och samjouren tar inte emot begäran om förnyelse som ett apotek eller Mina kanta-tjänsten förmedlar.

Om dyra specialläkemedel som en specialist ordinerat tar slut före följande kontrollbesök, kontakta den specialsjukvårdsenhet som ordinerat läkemedlet.

FPA ersätter läkemedel, kliniska näringspreparat och bassalvor som har ordinerats med recept för behandling av din sjukdom, och som är ersättningsgilla.

Uträttande av ärenden per telefon

Information om tjänsten

Ett elektroniskt recept kan förnyas via Mina Kanta-tjänsten. Du kan även be om att få ett recept förnyat vid den hälsostation som du i regel uträttar ärenden vid.

Du kan också gå till ett apotek för att be om att få elektroniskt recept förnyat. Apoteket förmedlar då din begäran om förnyelse till hälsocentralen. Apoteket kan ta ut en avgift för att förmedla begäran.

Vänligen observera att en begäran om att få ett recept förnyat ska göras senast åtta (8) dagar innan läkemedlet tar slut.

För verksamheten ansvarar

Nina Wikström

Serviceområdeschef

Telefon:

Pilvi Norrena

Ansvarsområdeschef

Mobiltelefon: +358 40 804 5009

Camilla Puurula

Sjukskötare

Telefon: +358 40 804 2055

Uträttande av ärenden elektroniskt