Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Vi rekommenderar att du först förnyar receptet via MittKanta-tjänsten. Om du inte kan förnya ditt recept via MittKanna eller om du vill förmedla ett förtydligande om din medicinering till yrkespersonen kan du skicka ett meddelande med begäran om förnyande av receptet till hälsocentralen via Egenvårdstjänsten

Obs!

Mellersta Österbottens centralsjukhus och samjouren tar inte emot begäran om förnyelse som ett apotek eller Mina kanta-tjänsten förmedlar.

Om dyra specialläkemedel som en specialist ordinerat tar slut före följande kontrollbesök, kontakta den specialsjukvårdsenhet som ordinerat läkemedlet.

Förnyelse av receptet via MittKanta-tjänsten

I MittKanta kan du enkelt själv skicka begäran om förnyelse av ditt recept till hälso- och sjukvården, om den hälso- och sjukvårdsenhet där du får vård tar emot digitala begäranden om receptförnyelse. Vårdnadshavare kan också skicka begäran om förnyelse av recept för sina barn som är under 10 år.

Förnyelse av ett recept via den egna hälsostatonen

Du kan förnya receptet genom att skicka ett meddelande till din hälsocentral från DigiSoites Egenvårdstjänst eller genom att kontakta oss per telefon.

Uträttande av ärenden per telefon

Förnyelse av recept via ett apotek

Ett elektroniskt recept kan förnyas på MittKanta-tjänsten och via den egna hälsostationen samt via ett apotek. Apoteket förmedlar då begäran om förnyelse till hälsocentralen. Apoteket kan ta en avgift för att förmedla begäran.

Vänligen beakta att begäran om att förnya recept ska göras minst åtta (8) dagar innan läkemedlet tar slut.

FPA ersätter läkemedel, kliniska näringspreparat och bassalvor som har ordinerats med recept för behandling av din sjukdom, och som är ersättningsgilla.

Information om tjänsten

Begäran om förnyelse av recept ska alltid lämnas till den enhet där patienten vårdats. Förnyande av läkemedelsrecept kan förutsätta ett besök på läkarmottagningen. När ett recept förnyas ska läkaren kontrollera att läkemedlet kan användas tillsammans med patientens övriga läkemedel.

Du kan begära att receptet förnyas i samband med mottagningsbesöket, via apoteket, via FPA:s elektroniska MittKanta-sidor eller genom att kontakta social- och hälsovårdscentralen. Om det inte finns något hinder för att förnya ett recept förnyas det inom åtta dagar.

För verksamheten ansvarar

Pilvi Palojärvi

Ansvarsområdeschef

Mobiltelefon: +358 40 804 5009

Tanja Aalto

Sjukskötare

Telefon: +358 40 804 2055

Johanna Heino

Serviceområdeschef

Telefon: +358 40 804 3433

Uträtta ärenden digitalt

Ta en titt också på dessa