Flytta dig till innehållet

Uträttande av ärenden per telefon

Tidsbokning till hälsoundersökning

Du kan boka tid till hälsoundersökning av din egen hälsovårdare för närståendevårdare. Du kan boka tid genom att ringa närståendevårdarnas hälsoundersökning.

Innan du kommer till hälsoundersökningen, fyll i enkäten ”Granskning av välbefinnandet hos en närståendevårdare” antingen elektroniskt eller på papper. Om du fyllt i enkäten på papper, ta enkäten med dig till hälsoundersökningen. Enkäten används som hjälp när ditt hälsotillstånd och funktionsförmåga kartläggs.

Innehållet i undersökningen av hälsa och välbefinnande

Vid undersökningen av hälsa och välbefinnande diskuterar du din fysiska, psykiska och sociala situation konfidentiellt med en hälsovårdare. Dessutom görs det mätningar förknippade med ditt hälsotillstånd och din funktionsförmåga (bland annat tas det laboratorieprov).

Målet är att stödja dig i din roll som närståendevårdare och i ditt vårduppdrag samt att hitta faktorer som främjar din hälsa och ork. En hälsoundersökning behövs nödvändigtvis inte om du omfattas till exempel av företagshälsovård.

Målet är att med hjälp av en undersökning av hälsa och välbefinnande kartlägga din situation i sin helhet. Förutom att stödja dig i din roll som närståendevårdare är målet också att identifiera folksjukdomar. Man försöker förebygga folksjukdomar med hjälp av handledning i fråga om levnadssättet samt att vid behov hänvisa klienten till vård. I samband med undersökningen av hälsa och välbefinnande ges också servicehandledning.

 

Information om tjänsten

Hälsoundersökningen är lagstadgad för närståendevårdare.

För verksamheten ansvarar

Seija Häggdahl

Mobiltelefon: +358 40 806 5958