Flytta dig till innehållet

Uträttande av ärenden per telefon

Tidsbokning till hälsoundersökning

Du kan också boka tid till hälsoundersökning genom att ringa din egen hälsovårdare för närståendevårdare.

Fyll i Blanketten för patientuppgifter för äldre antingen elektroniskt eller på papper före hälsoundersökningen. Den ifyllda blanketten gås igenom med hälsovårdaren i samband med hälsoundersökningen. Enkäten används som hjälp när ditt hälsotillstånd och funktionsförmåga kartläggs.

Innehållet i undersökningen av hälsa och välbefinnande

Vid undersökningen av hälsa och välbefinnande diskuterar du din fysiska, psykiska och sociala situation konfidentiellt med en hälsovårdare. Dessutom görs det mätningar förknippade med ditt hälsotillstånd och din funktionsförmåga (bland annat tas det laboratorieprov).

Målet är att stödja dig i din roll som närståendevårdare och i ditt vårduppdrag samt att hitta faktorer som främjar din hälsa och ork. En hälsoundersökning behövs nödvändigtvis inte om du omfattas till exempel av företagshälsovård.

Målet är att med hjälp av en undersökning av hälsa och välbefinnande kartlägga din situation i sin helhet. Förutom att stödja dig i din roll som närståendevårdare är målet också att identifiera folksjukdomar. Man försöker förebygga folksjukdomar med hjälp av handledning i fråga om levnadssättet samt att vid behov hänvisa klienten till vård. I samband med undersökningen av hälsa och välbefinnande ges också servicehandledning.

 

Information om tjänsten

Du kan också boka tid till hälsoundersökning genom att ringa din egen hälsovårdare för närståendevårdare.

Fyll i Blanketten för patientuppgifter för äldre antingen elektroniskt eller på papper före hälsoundersökningen. Den ifyllda blanketten gås igenom med hälsovårdaren i samband med hälsoundersökningen. Enkäten används som hjälp när ditt hälsotillstånd och funktionsförmåga kartläggs.

För verksamheten ansvarar

Seija Häggdahl

Sjukskötare