Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Tidsbokning till hälsoundersökning

Du kan också boka tid till hälsoundersökning genom att ringa din egen hälsovårdare för närståendevårdare.

Fyll i Blanketten för förhandsuppgifter för äldre antingen digitalt i Egenvårdstjänsten eller på papper före hälsoundersökningen. Den ifyllda blanketten gås igenom med hälsovårdaren i samband med hälsoundersökningen. Enkäten används som hjälp när ditt hälsotillstånd och funktionsförmåga kartläggs.

Innehållet i undersökningen av hälsa och välbefinnande

Vid undersökningen av hälsa och välbefinnande diskuterar du din fysiska, psykiska och sociala situation konfidentiellt med en hälsovårdare. Dessutom görs det mätningar förknippade med ditt hälsotillstånd och din funktionsförmåga (bland annat tas det laboratorieprov).

Målet är att stödja dig i din roll som närståendevårdare och i ditt vårduppdrag samt att hitta faktorer som främjar din hälsa och ork. En hälsoundersökning behövs nödvändigtvis inte om du omfattas till exempel av företagshälsovård.

Målet är att med hjälp av en undersökning av hälsa och välbefinnande kartlägga din situation i sin helhet. Förutom att stödja dig i din roll som närståendevårdare är målet också att identifiera folksjukdomar, att förebygga dem med hjälp av handledning i fråga om levnadssättet samt att vid behov hänvisa till vård. I samband med undersökningen av hälsa och välbefinnande ges också servicehandledning.

 

För verksamheten ansvarar

Heidi Lindqvist

Ansvarsområdeschef/serviceförman

Telefon: +358 40 806 5958

Ta en titt också på dessa