Flytta dig till innehållet

Besök

På avdelningen för barn och ungdomar finns inga särskilda besökstider. Under epidemier görs besöken enligt skilda anvisningar.

Avdelning 1 för barn och ungdomar

Den mest typiska patientgruppen på avdelning 1 är barn som plötsligt insjuknat i en inflammationssjukdom. På avdelningen vårdas dessutom de barnpatienter inom kirurgin, öron-, näs- och halssjukdomarna samt hudsjukdomarna som behöver vård på sjukhus. På avdelningen vårdas också barn som kallats in för en undersökningsperiod samt ibland barn med en långvarig sjukdom.

Patienter med jourremiss kommer till avdelningen där avdelningsläkaren undersöker dem och gör upp en vårdplan.

Intensiven och övervakningen för nyfödda

På intensiven och övervakningen för nyfödda vårdas allvarligt sjuka nyfödda bäbisar. På övervakningen vårdas för tidigt födda barn och nyfödda som behöver specialvård.

På avdelningen för barn och ungdomar samt på de nyföddas intensiv finns sammanlagt 16 vårdplatser.

Det egna barnets vård på avdelning

Avdelningens praxis är att föräldrarnas besökstider inte har begränsats, utan föräldrarna kan vara med och vårda barnet under hela sjukhusvistelsen.

Genom samarbetet mellan föräldrarna och vårdpersonalen försöker man ge barnet den bästa möjliga vården. Mamman eller pappan har möjlighet att övernatta hos barnet. På avdelningen finns ett pausrum där föräldrarna kan koka kaffe/te. I rummet finns också ett kylskåp för förvaring av matsäck.

Ett team som består av yrkesutbildade från olika yrkesgrupper

För en lyckad vård av ett barn krävs expertis från många olika personer. För barnens medicinska vård ansvarar poliklinikens specialister i barnsjukdomar och avdelningsläkaren (avdelningens specialist i barnsjukdomar) tillsammans med andra specialistläkare.

Dessutom gör avdelningen nära samarbete med olika yrkesutbildade personer på basis av barnets individuella behov. Det är t.ex. fråga om psykologer, psykiatriska sjukskötare, fysioterapeuter, barnens rehabiliteringshandledare, näringsplanerare, barnens diabetesskötare, socialarbetare, talterapeuter och ergoterapeuter.

Poliklinikens och avdelningens sjukskötare och barnskötare är vårdarbetets experter. De arbetar i skift, men målet är ändå att barnet vårdas av samma skötare under hela sjukhusvistelsen.

Avdelningsläkarens arbetstid är mån-fre kl. 8-15. Under övriga tider är det barnsjukdomarnas jourhavande läkare som ansvarar för barnpatienternas vård. Avdelningsläkaren är den behandlande läkaren för avdelningens barnpatient. När det gäller barnets vård ombeds föräldrarna vända sig till avdelningsläkaren. I brådskande fall kan barnets vård också diskuteras med barnsjukdomarnas jourhavande läkare.

Skolelever som vistas en längre tid på avdelningen får individuell undervisning av en lärare som besöker avdelningen. Lektanten arbetar vardagar kl. 7-15. Hon pysslar med barnen, går ut med dem och sköter om trivseln på avdelningen.

På hösten och våren arbetar utöver vår personal även hälsovårdsstuderande på avdelningen för att studera barnsjukvård.

Uträttande av ärenden per telefon

För verksamheten ansvarar

Kaisa-Leena Vapola

Ansvarsområdeschef/tf avdelningsskötare

Mobiltelefon: +358 40 804 3909

Nico Jäväjä

Tf serviceområdeschef

Telefon: +358 40 653 4077